Lek. Łukasz Romanowski

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Absolwent Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach (2011). W latach 2012-2017 pracował na stanowisku młodszego asystenta w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii SUM w Katowicach. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. W polu szczególnych zainteresowań – formy lecznictwa alternatywne wobec hospitalizacji całodobowej, zastosowanie nowych technologii w medycynie, diagnostyka i terapia zaburzeń afektywnych.

Dr Romanowski planuje przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego z psychiatrii w sesji wiosennej 2018r.