Poszukujemy specjalistów

Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy* poszukuje do pracy w ramach kontraktu z NFZ ekspertów z następującymi kwalifikacjami:

  1. Lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji
  2. Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji
  3. Psycholog z lub bez specjalizacji z psychologii klinicznej **
  4. Psychoterapeuta z certyfikatem **
  5. Pielęgniarka (najlepiej ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego)
  6. Rejestratorka medyczna

* Te same grupy specjalistów poszukiwane są przez Centra Zdrowia Psychicznego Feniks  w Bielsku-Białej, Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu i Zabrzu (www.czpfeniks.pl)

 

** Dla uściślenia:

Ad 3. Psycholog kliniczny ze specjalizacją (może być 1-go stopnia)

Jakie kwalifikacje psychoterapeuty uznawane są przez NFZ?

Zasady i tryb kształcenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej podlegały do 01.07.2016 r. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Sejmu RP nowa ustawa została uchwalona 24.02.2017 r. Ustawa została przekazana do Senatu i Prezydenta.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie specjalisty krajowego ds psychologii klinicznej http://psychologia-konsultanci.pl/?page_id=13

Ad 4. Psychoterapeuta z certyfikatem

Jakie kwalifikacje psychoterapeuty uznawane są przez NFZ? Łączne muszą być spełnione 3 warunki:

  • Dyplom lekarza, magistra pielęgniarstwa, psychologii lub pedagogiki resocjalizacyjnej
  • Ukończył/a podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, pozanwczo – behawioralnej lub systemowej w wymiarze 1200 godzin (NFZ WYMAGA ZAŚWIADCZENIA O TYCH 1200 GODZIN) lub ukończyła to szkolenie przed 2007 rokiem wtedy nie trzeba zaświadczenia o 1200 godzin
  • Certyfikat psychoterapeuty wydany przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty. Stowarzyszenia wydające certyfikaty akceptowane przez NFZ to PTPsychiatryczne i PTPSychologiczne oraz PTTPB.

Uwaga: poszukujemy osób, które mają już te uprawnienia, a nie są w trakcie ich uzyskiwania.

 


Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z:

Klaudia Szołtysek-Kareł
Dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks
kom 501 402 570
Zachęcamy też do skorzystania z formularza kontaktu (w stopce tej strony) – proszę o podanie nr telefonu lub/i adresu e-mail – na pewno się odezwiemy.