Poszukujemy specjalistów

Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy poszukuje do pracy w ramach kontraktu z NFZ ekspertów z następującymi kwalifikacjami:

1. Psychoterapeuta z certyfikatem
i / lub
2. Psycholog kliniczny ze specjalizacją

Uwaga: poszukujemy wyłącznie osób, które mają już te uprawnienia, a nie osób w trakcie ich uzyskiwania.


Dla uściślenia:

Ad 1. Psychoterapeuta z certyfikatem

Jakie kwalifikacje psychoterapeuty uznawane są przez NFZ? Łączne muszą być spełnione 3 warunki:

  • Dyplom lekarza, magistra pielęgniarstwa, psychologii lub pedagogiki resocjalizacyjnej
  • Ukończył/a podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, pozanwczo – behawioralnej lub systemowej w wymiarze 1200 godzin (NFZ WYMAGA ZAŚWIADCZENIA O TYCH 1200 GODZIN) lub ukończyła to szkolenie przed 2007 rokiem wtedy nie trzeba zaświadczenia o 1200 godzin
  • Certyfikat psychoterapeuty wydany przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty. Stowarzyszenia wydające certyfikaty akceptowane przez NFZ to PTPsychiatryczne i PTPSychologiczne oraz PTTPB.

 

Ad 2. Psycholog kliniczny ze specjalizacją 

Jakie kwalifikacje psychoterapeuty uznawane są przez NFZ?

Zasady i tryb kształcenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej podlegały do 01.07.2016 r. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. (Dz. U. Nr 173, poz.1419 z późniejszymi zmianami) w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Sejmu RP nowa ustawa została uchwalona 24.02.2017 r. Ustawa została przekazana do Senatu i Prezydenta.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie specjalisty krajowego ds psychologii klinicznej http://psychologia-konsultanci.pl/?page_id=13


Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z:

Klaudia Szołtysek-Kareł
Dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks
kom 501 402 570
Zachęcamy też do skorzystania z formularza kontaktu (w stopce tej strony) – proszę o podanie nr telefonu lub/i adresu e-mail – na pewno się odezwiemy.