Badania kliniczne

Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Katowicach uruchomiło Ośrodek Badań Klinicznych, który nastawiony jest na prowadzenie badań klinicznych faz II-IV z zakresu psychiatrii i seksuologii. Ośrodek dysponuje doświadczoną kadrą lekarską i pielęgniarską oraz niezbędnym sprzętem.

Badacze brali udział w badaniach klinicznych z zakresu schizofrenii, depresji, zaburzeń lękowych oraz otępień. Dodatkowo, od 1 października 2014 w należącym do nas Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy rozpoczęła działalność jedyna na Śląsku Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia z kontraktem z NFZ. Dzięki temu jest możliwość prowadzenia badań leków stosowanych w seksuologii, np. we wskazaniach: zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk itd.

Atutem Ośrodka jest to, że wchodzi w skład największej na Śląsku grupy ambulatoryjnych ośrodków psychiatrycznych prowadzonych przez spółkę CZP Feniks. Centra prowadzące poradnie oraz oddziały dzienne zlokalizowane są w Bielsku-Białej, Gliwicach, Katowicach, Tychach, Sosnowcu i Zabrzu. Dzięki współpracy z pozostałymi ośrodkami, możliwe jest przekierowywanie pacjentów spełniających kryteria badawcze do CZP Feniks w Katowicach.

CZP Feniks działa na rynku od 12 lat, a z świadczeń całej grupy korzysta rocznie 10 tys. pacjentów.

Profil działalności:

  • psychiatria dorosłych
  • psychiatria dzieci i młodzieży
  • psychogeriatria
  • seksuologia

 

______________________________________

Clinical Trials in CZP Katowice and Tychy

CZP (Mental Health Center) Feniks in Katowice launched the Clinical Research Center, which is oriented at conducting clinical research of the phases II-IV in the field of psychiatry and sexology. The Center has an experienced medical and nursing staff, as well as necessary equipment.

Researchers took part in clinical research in the field of schizophrenia, depression, anxiety disorders and stupors. Additionally, on October 1, 2014 the only outpatient clinic of sexology and sexual disorders with a contract with the National Health Fund in Silesia started its operations in the Mental Health Center in Tychy, which belongs to us. This enabled us to conduct research on medications used in sexuology e.g. for erectile dysfunctions or premature ejaculations.

An advantage of the Center is that it forms part of the largest group of ambulatory psychiatric centres in Silesia, run by the CZP Feniks company. Centres running outpatient clinics and carrying out outpatient mental health treatment are localised in Bielsko-Biała, Gliwice, Katowice, Tychy, Sosnowiec and Zabrze. Thanks to the cooperation with other centres, it is possible to redirect patients who meet the criteria for research to the CZP Feniks in Katowice.

CZP Feniks has been operating on the market for 12 years, with 10 000 patients benefitting from the experience of the whole group annually.

 

Address:

Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks
ul. Witosa 21, 40-832 Katowice
www.czpfeniks.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy w Tychach
DH Baron, Al. Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
www.czptychy.pl

Contact person: Dr Maciej Matuszczyk, +48 601 349 889, mm@psychiatria.pl