Dzienny Oddział Psychiatryczny w Tychach

Opieka w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym łączy leczenie psychiatryczne oraz psychoterapię.

Psychoterapia grupowa podobnie jak indywidualna, ma na celu korektę zaburzeń, lepsze zrozumienie siebie i poprawę funkcjonowania osoby, która w niej uczestniczy. Natomiast terapia grupowa dodatkowo daje możliwość przyjrzenia się sobie w relacji nie tylko z psychoterapeutą, ale z wszystkimi członkami grupy. Uczestnicy grupy dzielą się wzajemnie informacjami zwrotnymi, czyli m.in. swoim doświadczeniem, tym jak widzą inne osoby i jakie uczucia wywołują tematy przez nie wnoszone. Jest to szansa by swoją sytuację zobaczyć z szerszej perspektywy i poznać inne sposoby rozwiązywania problemów. Grupa terapeutyczna poprzez odzwierciedlenie, może pokazać również sposoby tworzenia relacji i funkcjonowania w środowisku osobistym, rodzinnym. Następnie w bezpiecznej atmosferze, pomóc zweryfikować i przepracować schematy, które utrudniają komunikację i interakcje społeczne. Czynnikami leczącymi charakterystycznymi dla grupy są również spójność, podobieństwo i wsparcie, które zmniejszają poczucie izolacji i przynoszą ulgę.

Do grupy dla osób po kryzysie psychotycznym zapraszamy w szczególności osoby, które:

  • cierpią na zaburzenia psychotyczne z grupy F20 ICD.10 m. in.  schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne;
  • osoby, u których dominują objawy negatywne w przebiegu choroby podstawowej, osoby, odczuwające przygnębienie, lęk, smutek, osłabienie, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Przeciwskazania:

  • zdiagnozowane upośledzenie umysłowe;
  • czynne uzależnienie od alkoholu, narkotyków, itp.;
  • ostry kryzys psychiczny, związany z zaostrzeniem objawów w przebiegu choroby podstawowej.

Leczenie odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 13:00 i opiera się na terapii grupowej, społeczności terapeutycznej, psychoedukacji, zajęciach warsztatowych oraz treningowych. Celem pobytu jest m.in. aktywizacja, rehabilitacja społeczna, poprawa samodzielności i radzenia sobie z objawami choroby.

Do grupy dla osób z zaburzeniami lękowymi zapraszamy w szczególności osoby, które:

  • Cierpią na zaburzenia nerwicowe z grupy F40 ICD.10;
  • Odczuwają obniżenie nastroju, drażliwość, częste napięcie, lęk, smutek, samotność, apatię;
  • Cierpią na dolegliwości fizyczne, które nie znajdują wyjaśnienia medycznego, np. bóle i zawroty głowy, kołatania serca, duszności, drętwienia, bóle mięśni, problemy żołądkowe;
  • Osoby, które są stale z siebie niezadowolone, nie wierzą we własne możliwości;
  • Przejawiają trudności w bliskich związkach i relacjach interpersonalnych;
  • Doświadczyły utraty, jak śmierć bliskiej osoby, rozwód, strata pracy i inne.

Przeciwskazania:

  • zdiagnozowane upośledzenie umysłowe i zaburzenia rozwojowe;
  • czynne uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków uspokajających lub przeciwbólowych, hazardu itp.;
  • obecność objawów powstałych na podłożu organicznym;
  • zdiagnozowane zaburzenia struktury osobowości (np. osobowość borderline, antyspołeczna);
  • obecność objawów psychotycznych np. zdiagnozowana schizofrenia;
  • ostry kryzys psychiczny uniemożliwiający dokonywanie autorefleksji i skupienie się na własnym rozwoju.

Leczenie odbywa się raz w tygodniu od godz. 16:00 do 20:00. Funkcjonują dwie niezależne grupy we wtorki i czwartki. Obecnie trwa nabór do trzeciej grupy terapeutycznej.